Pelisäännöt

1. Aseluokat

1.1 Aseluokat lyhyesti

AseluokkaTehoraja (J)Turvaraja (m)Ampuminen
Yleisluokka11.70Puoliautomaattinen ellei toisin ilmoitettu
Konepistooli21.20Täysautomaattinen
Konekivääri2210Täysautomaattinen
Puoliautomaattitrakkuuskivääri22.2515Puoliautomaattinen
Pulttilukkokivääri2320Pulttilukko
1Kaikki aseet, jotka eivät kuulu muihin aseluokkiin
2Sovelletaan alla mainittuja aseluokkakohtaisia sääntöjä

1.2 Aseluokkien tarkemmat säännöt

1.2.1 Yleisluokka

 • Kaikki aseet, jotka eivät kuulu muihin luokkiin
 • Tehoraja 1.7 J, ei turvarajaa
 • Pääsäntöisesti rajoitettu puoliautomaattiseen tuleen.

Tehoraja 1.7 J, ei turvarajaa. Koskee kaikkia aseita, jotka eivät kuulu muihin luokkiin (rynnäkkökiväärit, haulikot, pistoolit). Yleisluokan aseilla ei normaalisti saa ampua sarjatulta.

1.2.2 Konepistooli

 • Mallintaa konepistoolia
 • Pistooli Kaliiperin lipas
 • Tehoraja 1.2 J, ei turvarajaa
 • Täysautomaattinen tuli sallittu

Tehoraja 1.2 J, ei turvarajaa. Luokan aseet saavat ampua täysautomaattista tulta myös silloin kun se on kielletty yleisluokan aseilta. Luokkaan kuuluvan aseen tulee olla malliltaan konepistooli (esim. ARP9, mp5, mp7, scorpion evo, ww2 konepistoolit). Aseissa saa olla äänenvaimennin, mutta ulkopiipun pituus tulee olla tavallista kivääriä lyhyempi. Myös tehorajaan sopivat automaattipistoolit ja -haulikot lasketaan kuuluvaksi tähän luokkaan.

1.2.3 Konekivääri

 • Mallintaa aitoa konekivääriä
 • Laatikko- tai rumpulipas
 • Tehoraja 2 J, turvaraja 10 m
 • Täysautomaattinen tuli sallittu

Tehoraja 2 J, turvaraja 10 m. Luokan aseet saavat ampua täysautomaattista tulta myös silloin kun se on kielletty yleisluokan aseilta. Luokkaan kuuluvan aseen tulee mallintaa oikeaa konekivääriä (esim. m249, pkm, rpd, minigun). RPK lasketaan myös konekivääriksi, jos se on varustettu rumpulippaalla. Rumpulippaalla varustettuja tavallisia rynnäkkökiväärejä ei lasketa konekivääreiksi. Omia virityksiä saa tulla esittämään ja pelinjohto päättää hyväksytäänkö ne aseluokkaan kuuluviksi.

1.2.4 Puoliautomaattitarkkuuskivääri

 • Kiikäritähtäin (vähintään 3x zoom)
 • Tehoraja 2.25 J, turvaraja 15 m
 • Puoliautomaattinen
 • Mallintaa oikeaa DMR kivääriä tai täyttää alla olevat kriteerit

Muut kuin aitoja DMR aseita mallintavat aseet (esim. AR ja AK sarja): 

 • Piipun pituus vähintää 22 tuumaa (56 cm). Äänenvaimennin lasketaan mukaan

Lisäksi 2 tai useampi seuraavista

 • Sniper tyylinen tukki
 • Sniper tyylinen pistoolikahva
 • Bipod
 • Lyhyt lipas

Tehoraja 2.25 J, turvaraja 15 m. Aseluokkaan hyväksytään kaikki oikeita DMR kiväärejä mallintavat aseet sekä muita aseita, jos ne täyttävät mainitut kriteerit. Aseluokka on rajoitettu kertatuleen ja aseluokan aseiden sarjatuliominaisuus täytyy olla deaktivoitu.

1.2.5 Pulttilukkokivääri

 • Pulttilukkokivääri
 • Varustettu kiikaritähtäimellä (vähintään 3x zoom)
 • Tehoraja 3 J, turvaraja 20 m

Tehoraja 3 J, turvaraja 20 m. Nimensä mukaisesti luokan aseet tulee olla pulttilukkokiväärejä (esim. vsr10, L96, m24), ei jousiviritteisiä haulikoita tai rynnäkkäkiväärejä/konepistooleja. Luokan aseet tulee varustaa vähintään kiikaritähtäimellä. 

2. YLEISTÄ

2.1 HYVÄKSYTYT SILMÄSUOJAIMET JA HAMPAIDEN SUOJAUS

Peleissä saa käyttää vain airsoft-käyttöön hyväksyttyjä silmäsuojaimia. Peleissä hyväksyttyjä suojalaseja ovat mm. paintball-maskit, airsoft käyttöön tehdyt ritilälasit ja ballistiset suojalasit. Sankalasit ovat kiellettyjä alle 18 vuotiailta. Alle 18 vuotiaiden tulee käyttää hihnalla varustettuja laseja. Esimerkiksi laskettelu-, kemisti- ja turvalasit eivät ole airsoft-käyttöön hyväksyttyjä suojalaseja. Jotkin kiinassa valmistetut silmäsuojaimet eivät täytä airsoftin suojavaatimuksia, vaikka näitä airsoft käyttöön myydäänkin. Mikäli pelipaikalla on syytä epäillä silmäsuojaimien kestävyyttä, voidaan niiden kestävyys kokeilla riittävän tehokkaalla aseella. Rikkoituneita silmäsuojaimia ei korvata. Pelialueella liikkuessa on aina käytettävä suojalaseja, myöskin silloin kun peli on jo päättynyt.

Yhdistys edellyttää, että alle 15-vuotiaat pelaajat käyttävät hampaita suojaavaa suojavälinettä. Suosittelemme vahvasti samaa suojausta myös tätä vanhemmille. Suora kuulan osuma hampaaseen voi pahimmillaan aiheuttaa hampaan irtoamisen tai lohkeamisen. Yhdistys suosittelee käytettäväksi koko kasvot peittävää suojainta (näitä käyttää myös suurinosa pelinvetäjistä), mutta hammassuojat hyväksytään myös.

2.2 KÄYTTÄYTYMINEN

Airsoftin on tarkoitus olla turvallista ja hauskaa, tämä edellyttää asiaankuuluvaa käyttäytymistä pelaajilta. Lajin aloittelijoita tulee kohdella tasavertaisesti ja tarvittaessa opastaa asiallisesti. Säännöt on laadittu yhteisen turvallisuuden ja hauskuuden takaamiseksi, joten sääntöjen noudattaminen on tärkeää. Erimielisyydet pelitilanteista, sääntöihin liittyvistä asiosta ja muihin syihin liittyvät erimielisyydet tulee ratkaista asiallisesti keskustellen. Toisten haukkuminen, solvaaminen ja uhkailu ovat ehdottomasti kiellettyjä.

2.3 VIRITYSRAJAT JA TURVARAJAT

Viritysrajat sekä turvarajat on esitetty yllä löytyvässä taulukossa. Pelaajan tulee olla tietoinen käyttämänsä aseensa tehosta. Peleissä on yleensä mahdollisuus kronottaa aseita (selvittää lähtöenergia). Pelinjärjestäjä voi myös kronottaa pelaajan aseen, mikäli hän epäilee sen olevan liian tehokas.  Yli 1,7 J aseella pelaavalla tulee olla käytössään vara-ase lähitilanteita varten. Pelaajan vastuu turvallisista ampumisetäisyyksistä korostuu tehokkailla aseilla!

2.4 VASTUU

Jokainen pelaaja on vastuussa itsestään ja varusteistaan. Jokainen on vahingonkorvauslain säädösten mukaisesti vastuussa toisille aiheutetusta vahingosta. Mikäli löydät pelialuueella toiselle kuulunutta omaisuutta on velvollisuutesi toimittaa löytötavarat joko omistajalleen tai pelejä valvovalle yhdistyksen organisaattorille.

2.5 PÄIHTEET

Päihteet ja airsoft eivät kuulu yhteen. Peleihin ei saa osallistua päihtyneenä, eikä peleissä saa nauttia päihdyttäviä aineita. Väärinkäsityksien välttämiseksi myöskään tyhjiä tai avaamattomia alkoholituotteita ei saa tuoda pelipaikalle. Yhdistys suosittelee etteivät alaikäiset käytä pelien yhteydessä tupakkatuotteita. Tupakointi pelipaikalle tulee suorittaa siten ettei tupakoinnista aiheudu metsäpalovaaraa, eikä muille pelaajille haittaa.

3. PELAAMINEN

3.1 HUUDOT

Ennen pelin alkua organisaattori varmistaa että pelaajilla on hyväksytyt suojalasit silmillään, jonka jälkeen organisaattori antaa luvan lipastaa airsoft-aseet. Peli alkaa organisaattorin huutaman ”PELI KÄY” huudon jälkeen. Mikäli pelialueella havaitaan silmäsuojaimettomia ihmisiä, loukkaantuminen tai muu tilanne jossa pelin keskeyttäminen on perusteltua, tulee huutaa ”PELI SEIS”. Pelin ollessa seis vain asianomaiset ja organisaattorit voivat liikkua selvittämässä pelin pysäyttämisen aiheuttamaa tilannetta. Tilanteen selvittyä ja pelin voidessa jatkua huudetaan ”PELI JATKUU”. Pelin päätyttyä huudetaan ”PELI OHI”. Kaikkien pelaajien tulee toistaa edellä mainitut huudot KUULUVALLA ÄÄNELLÄ. Organisaattorit voivat huutaa pelin käydessä esimerksi pelin kestoon liittyviä huutoja, näiden toistaminen ei ole pakollista.

3.2 OSUMAT

Ottaessasi osuman pelissä huuda kuuluvalla äänellä ”osuma”, minkä jälkeen suorita aseen varmistaminen poistamalla aseesta lipas, sekä ampumalla muutama tyhjälaukaus ennen offgame alueelle menoa. Yhdistys suosittelee raatorätin käyttöä. Saadessasi osuman, raatorättiä tulisi pitää alueella liikkuessa pään yläpuolella. Osumat pelaajan varusteisiin ovat sama asia kuin osuma pelaajaan. Varusteiksi lasketaan myös aseet, jotka eivät ole pelaajalla käytössä (esim. holsteroitu pistooli tai selässä roikkuva ase). Osuma pelaajan käytössä olevaan aseeseen ”tuhoaa” aseen. Pelaaja voi tällöin käyttää vara-asetta, eliminoitua tai käydä oman puolensa respapaikalla ”korjaamassa” aseensa (mikäli respaus on käytössä). Selviä kimmokkeita ei lasketa osumaksi.

Pelitilanteen vaatiessa osuman saanut pelaaja voi maata paikoillaan hiljaa kunnes tilanne sallii turvallisen liikkumisen. Osuman saaneet pelaajat eivät saa toiminnallaan paljastaa pelissä mukana olevien sijaintia. Mikäli organisaattori on ilmoittanut pelissä olevan käytössä respat tai lääkintämiehet, ohjeistetaan niistä erikseen. Pelaajat voivat halutessaan alle 5 metrin etäisyyksillä käyttää aseen sijasta ”laukaus”-sanaa ampumisen sijasta. Laukaussäntöä voidaan solveltaa vain, mikäli vastapuolella ei ole tilanteessa realistista mahdollisuutta puolustautua (pelaaja pääsee yllättämään hänet). Pelaajat voivat ”puukottaa” toisen pelaajan koskettamalla pelaajaa tai pelaajan varusteita ja sanomalla ”puukko”, jolloin ”puukotettu” pelaaja saa osuman. Puukotettu pelaaja ei huuda osuma, vaan poistuu hiljaa ja huomaamatta pelialueelta.

3.3 OSAPUOLET

Osapuolet tunnistetaan käteen sijoitettavan keltaisen/punaisen hihanauhan perusteella. Suosittelemme pitämään nauhoja molemmissa käsissä. Muussa tapauksessa punainen hihanauha laitetaan oikeaan käteen ja keltainen hihanauha vasempaan. Osapuolet jaetaan paikanpäällä ja pelaajien toiveet pyritään ottaa huomioon tasapuolista osapuolijakoa tehdessä.

3.4 PELILLISET TEHTÄVÄT

Peleissä voi olla käytössä erilaisia tehtäviä, kuten pommin purkua/puolustamista, lippupisteiden valtausta jne. Paikalle oleva organisaattori selittää tarkemmin pelimuotojen säännöt, mikäli paikalla on pelaajia jotka eivät pelimuotoa aiemmin ole pelanneet. Pelimuoto toiveita voi esittää pelipaikalla tai etukäteen discordissa tai facebookissa.

3.5 KRANAATIT

Hyväksyttävän kranaatin tulee joko ampua kuulia tai pitää ääntä. Hyväksyttävä äänikranaatti ei saa pitää niin kovaa ääntä, että se voi vahingoittaa pelaajan kuuloa (esim. thunder b ja nalleilla toimivat  äänikranaatit ovat kielletty). Äänikranaatit hyväksytetään pelinjohdolla ennen käyttöä. Kaikki  kaupalliset kuulia ampuvat kranaatit ovat sallittuja. Kranaatit eliminoivat kranaatista 3 m säteellä  olevan pelaajan huolimatta siitä osuuko kranaatista lentävä kuula pelaajaan. Kuulakranaatista pelaajaan osuva kuula (ei kimmoke) eliminoi pelaajan kuitenkin aina riippumatta siitä, kuinka kaukana kranaatista pelaaja on. Jos pelaajan ja kranaatin  välissä on suoja, pelaaja ei eliminoidu. Kranaatin heittäjä on vastuussa kranaattinsa aiheuttamista vahingoista! Kranaatti heitetään aina  alakautta! Ennen kranaatin heitto varoitetaan huutamalla kovaan ääneen ”KRANAATTI”. 

Normaaleissa viikonloppupeleissä kaikki pyrotekniset heitteet ovat kiellettyjä. 

3.6 OFFGAME-ALUE

Offgame-alueella saa normaalisti oleskella ilman silmäsuojaimia, kuitenkin pelin tapahtuessa offgame-alueen läheisyydessä tulee offgame-alueella oleskelevien käyttää silmäsuojaimia. Offgame-alueen sivussa on hopin säätöpaikka, hopin säätöpaikalla tulee käyttää silmäsuojaimia, eikä hoppia saa säätää siten että siitä aiheutuu haittaa käynnissä olevalle pelille. Aseita tulee käsitellä turvallisuutta noudattaen, mikäli et vielä tiedä turvallisen aseenkäsittelyn perusasioita saat varmasti pelipaikalla tarkempia neuvoja asiasta. Aseen turvallisuuden varmistaminen ennen offgame alueelle tulemista tulee suorittaa seuraavassa järjestyksessä:

 • Lipas on irroitettu aseesta
 • Tyhjälaukaukset on ammuttu
 • Aseen varmistin on päällä
 • Sormet pysyvät pois liipaisinkaaren sisäpuolelta.

Edellä mainittu lippaan irroitus ja tyhjälaukaukset eivät koske kotelossa olevia pistooleita ja muita sivuaseita, edellyttäen ettei asetta poisteta kotelosta offgame alueella.

3.7 ROSKAT

Yhdistys on mennettänyt aiemmin pelipaikan osittain roskaamisesta johtuen. Jokaisen tulee huolehtia omien roskiensa keräämisestä ja paikalta pois kuljettamisesta. Mikäli alueella olevien muiden roskien pois kuljettaminen on järkevää ja realistista suositellaan pelaajien huolehtivan myös näiden jätteiden pois kuljettamisesta. Täten edesautamme pelipaikkojen pysymistä ja helpotamme uusista pelipaikoista neuvottelemista.

3.8 RADIOT

Peleissä voi käyttää pmr446 radiopuhelimia viestintään. Yleensä pelinjohdon tavoittaa myös pelipaikalla ilmoitetulla radiokanavalla.

3.9 HÄTÄTAPAUS / ONNETTOMUUS

Mikäli pelin aikana tapahtuu onnettomuus tai muu hätätapaus olet velvoitettu ilmoittamaan siitä välittömästi pelinjohdolle tai vakavassa tilanteessa suoraan hätäkeskukseen.